0

PBD810V

PBD810V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
TOYOTA Prius [2004-2010] - 1.5 VVTi Hatchback01/2004 - 03/2010Front
TOYOTA Prius [2004-2010] - 1.5 VVTi Saloon01/2004 - 03/2010Front