0

PBD637V

PBD637V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
SEAT Alhambra [2000-2011] - 1.8 Turbo MPV07/2000 - 09/2003Front
SEAT Alhambra [2000-2011] - 1.9 TDi (115bhp) MPV07/2000 - 04/2011Front
SEAT Alhambra [2000-2011] - 1.9 TDi (130bhp) MPV02/2003 - 11/2005Front
SEAT Alhambra [2000-2011] - 1.9 TDi (90bhp) MPV07/2000 - 12/2002Front
SEAT Alhambra [2000-2011] - 2.0 MPV07/2000 - 03/2010Front
SEAT Alhambra [2000-2011] - 2.0 TDi MPV10/2005 - 04/2011Front
VOLKSWAGEN Sharan [2000-2011] - 1.9 TDi (115bhp) MPV05/2000 - 05/2001Front
VOLKSWAGEN Sharan [2000-2011] - 2.0 8v MPV05/2000 - 05/2001Front