0

PBD606V

PBD606V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
SKODA Octavia [2000-2009] - 1.6 [1U], Hatchback10/2000 - 12/2004Front
SKODA Octavia [2000-2009] - 1.9 TDi (100bhp) [1U], Hatchback01/2005 - 12/2009Front
SKODA Octavia [2000-2009] - 1.9 TDi (110bhp) [1U], Hatchback10/2000 - 12/2004Front
SKODA Octavia [2000-2009] - 1.9 TDi (130bhp) [1U], Hatchback09/2003 - 12/2004Front
SKODA Octavia [2000-2009] - 1.9 TDi (90bhp) [1U], Hatchback10/2000 - 12/2006Front
SKODA Octavia [2000-2009] - 2.0 [1U], Hatchback10/2000 - 12/2004Front
SKODA Octavia Estate [2000-2009] - 1.6 [1U], Estate10/2000 - 03/2005Front
SKODA Octavia Estate [2000-2009] - 1.9 TDi (100bhp) [1U], Estate01/2005 - 12/2009Front
SKODA Octavia Estate [2000-2009] - 1.9 TDi (110bhp) [1U], Estate10/2000 - 03/2005Front
SKODA Octavia Estate [2000-2009] - 1.9 TDi (130bhp) [1U], Estate09/2003 - 03/2005Front
SKODA Octavia Estate [2000-2009] - 1.9 TDi (90bhp) [1U], Estate10/2000 - 12/2006Front
SKODA Octavia Estate [2000-2009] - 2.0 [1U], Estate10/2000 - 03/2005Front
VOLKSWAGEN Beetle [2000-2011] - 1.4 16v Hatchback07/2003 - 04/2011Front
VOLKSWAGEN Beetle [2000-2011] - 1.6 8v Hatchback08/2000 - 04/2011Front
VOLKSWAGEN Beetle [2000-2011] - 1.9 TDi PD Hatchback01/2002 - 04/2006Front
VOLKSWAGEN Beetle [2000-2011] - 2.0 8v Hatchback01/2000 - 04/2011Front
VOLKSWAGEN Beetle Cabriolet [2003-2011] - 1.4 16v Convertible07/2003 - 04/2011Front
VOLKSWAGEN Beetle Cabriolet [2003-2011] - 1.6 8v Convertible04/2003 - 04/2011Front
VOLKSWAGEN Beetle Cabriolet [2003-2011] - 1.9 TDi PD Convertible07/2003 - 04/2006Front
VOLKSWAGEN Beetle Cabriolet [2003-2011] - 2.0 8v Convertible04/2003 - 04/2011Front