0

PBD1698V

PBD1698V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
MITSUBISHI Lancer Evo X [2008-2013] - 2.0 Turbo FQ300 Saloon02/2008 - 03/2013Rear
MITSUBISHI Lancer Evo X [2008-2013] - 2.0 Turbo FQ330 Saloon02/2008 - 03/2013Rear
MITSUBISHI Lancer Evo X [2008-2013] - 2.0 Turbo FQ360 Saloon02/2008 - 03/2013Rear
MITSUBISHI Lancer Evo X [2008-2013] - 2.0 Turbo FQ400 Saloon05/2009 - 12/2010Rear