0

PBD1605V

PBD1605V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
TOYOTA iQ [2009-2015] - 1.0 VVT-i Hatchback01/2009 - 08/2015Front
TOYOTA iQ [2009-2015] - 1.3 VVT-i Hatchback06/2009 - 08/2015Front