0

PBD1592V

PBD1592V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
MITSUBISHI Pajero [2006-2010] - 3.8 V6 ATV01/2006 - 12/2010Front
MITSUBISHI Shogun [2006->] - 3.2D (160bhp) ATV/SUV11/2006 - 04/2010Front
MITSUBISHI Shogun [2006->] - 3.2D (170bhp) ATV/SUV11/2006 - 12/2010Front
MITSUBISHI Shogun [2006->] - 3.2D (190bhp) ATV/SUV07/2015 - 12/2019Front
MITSUBISHI Shogun [2006->] - 3.2D (200bhp) ATV/SUV06/2010 - 04/2015Front