0

PBD1493V

PBD1493V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
HYUNDAI i10 [2013->] - 1.0 Hatchback12/2013 - PresentFront
HYUNDAI i10 [2013->] - 1.0 Blue Drive Hatchback12/2013 - PresentFront
HYUNDAI i10 [2013->] - 1.2 Hatchback12/2013 - PresentFront