0

PBD1492V

PBD1492V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
HONDA Jazz [2002-2009] - 1.2 i-DSI MPV10/2004 - 04/2009Front
HONDA Jazz [2002-2009] - 1.4i-DSI MPV01/2004 - 04/2009Front