0

PBD1234V

PBD1234V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
MITSUBISHI Lancer Evo IX [2005-2008] - 2.0 Turbo 300 Saloon06/2005 - 10/2008Rear
MITSUBISHI Lancer Evo IX [2005-2008] - 2.0 Turbo 320 Saloon06/2005 - 10/2008Rear
MITSUBISHI Lancer Evo IX [2005-2008] - 2.0 Turbo 340 Saloon06/2005 - 10/2008Rear
MITSUBISHI Lancer Evo IX [2005-2008] - 2.0 Turbo 360 Saloon07/2006 - 10/2008Rear