0

PBD1167V

PBD1167V
Specification
Disc Type Vented
Type Vented
Vehicle Application
Vehicle Attributes Year Wheel
HYUNDAI Matrix [2001-2011] - 1.5 CRDi MPV07/2007 - 03/2011Front
HYUNDAI Matrix [2001-2011] - 1.5 TD/CRTD MPV10/2001 - 10/2008Front
HYUNDAI Matrix [2001-2011] - 1.5 TD/CRTD MPV10/2001 - 10/2008Front
HYUNDAI Matrix [2001-2011] - 1.6 MPV10/2001 - 03/2011Front
HYUNDAI Matrix [2001-2011] - 1.6 MPV10/2001 - 03/2011Front
HYUNDAI Matrix [2001-2011] - 1.8 MPV10/2001 - 03/2008Front